Швеллер

Наименование

Единица
измерения

Цена за ед.
изм. от1
до 20

цена за ед.
изм. от20
до 50

цена за ед.
изм. более
50

Швеллер № 6,5 метр 230 220 210
Швеллер № 8 метр 250 245 240
Швеллер № 10 метр 300 295 290
Швеллер № 12 метр 360 355 350
Швеллер № 14 метр 440 435 430
Швеллер № 16 метр 500 495 490
Швеллер № 18 метр 570 565 560
Швеллер № 20 метр 700 680 660
Швеллер № 22 метр 880 860 840
Швеллер № 24 метр 1040 1010 980
Швеллер № 27 метр 1190 1150 1110
Швеллер № 30 метр 1365 1315 1265