Балка

Наименование

Единица
измерения

Цена за ед.
изм. от1
до 20

цена за ед.
изм. от20
до 50

цена за ед.
изм. более
50

Балка № 10 метр 385 375 365
Балка № 12 метр 450 435 420
Балка № 14 метр 535 525 515
Балка № 16 метр 640 630 620
Балка № 18 метр 780 770 760
Балка № 20 метр 1100 1080 1050
Балка № 25 метр 1370 1350 1330
Балка № 30 метр 1640 1590 1540