Катанка

Наименование

Единица
измерения

Цена за ед.
изм. от1
до 20

цена за ед.
изм. от20
до 50

цена за ед.
изм. более
50

Катанка ø 6,5 метр 12 11 10
Катанка ø 8 метр 17 16 15
Катанка ø 10 метр 25 24 23
Катанка ø 12 метр 35 34 33
Катанка ø 14 метр 44 43 42
Катанка ø 16 метр 59 57 55
Катанка ø 18 метр 75 72 70
Катанка ø 19 нерж. метр 157 155 153
Катанка ø 20 метр 91 90 89